Tuesday, March 31, 2015

Mudah SPELLING & DICTATIONSTEP 1: Ulang-sebut perkataan / frasa / ayat pendek.

Objektif - Merangsang kemahiran mendengar. Memudahkan mengeja ( spelling ) dan imlak ( dictation ).
Ibu / guru menyebut perkataan / frasa / ayat pendek di dalam  bahasa Melayu atau Inggeris.
Anak mengulang sebut.

STEP 2: Mengeja lisan ( Oral spelling)
Ibu / guru sebut perkataan. Anak menyebut setiap bunyi huruf.
Contoh BI
Ibu / Guru: Hen
Anak: Hen,  / h- e - n /

Contoh BM
Ibu/guru: Siku
Anak: Siku, / s- i - k - u /

STEP 1 dan 2 boleh dilakukan secara santai. Di dalam kereta atau di dapur. Semasa sedang bermain-main di dalam atau di luar rumah.
Keep cool ya parents!

STEP 3: Menulis perkataan / frasa / ayat pendek dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ( Imlak / Dictation ).

1. Ibu / Guru memberitahu anak, perkataan / frasa / ayat pendek akan dibaca sekali sahaja. 

2. Ibu / Guru menyebut perkataan / frasa / ayat pendek sekali . 

3. Anak mengulang sebut secara lisan perkataan / frasa / ayat pendek yang disebut guru.

4. Anak menulis perkataan / frasa / ayat pendek tersebut. 

5. Ibu / Guru tidak dibenarkan membantu pelajar. 

6. Beri anak masa untuk menyemak penulisannya. 

7. Ibu / Guru menyemak penulisan anak. 

Selamat mencuba!