Tuesday, April 29, 2008

Ajar Anak Membaca Awal(12)

Apa Yang Saya Lakukan Semasa Bayi Berumur 0 - 3 Bulan

7. Senaman Otak
Selepas saya mandikan bayi, saya gemar melakukan senaman otak(brain Gym) dengan menggerakkan anggota tangan dan kaki bayi saya secara bersilang. Saya membilang 1, 2, 3... sambil melakukan senaman ini. Menurut Dr Paul Dennison, pengasas Brain Gym, pergerakan sebegini akan mengkoordinasikan otak kanak dan kiri bayi. Dengan itu bayi dapat berkembang sebaiknya apabila kedua-dua otak berfungsi bersama(whole brain functioning).

Menurut Dr Carla Hannaford, senaman sebegini akan membantu anak anda belajar membaca, menulis, mengeja dan memahami karangan nanti.

No comments: