Sunday, March 30, 2014

Apa Itu High Quality Literacy Programme ( 2 ) ?

SAMBUNGAN
3. Guru-guru mengajar penulisan seiringan dengan mengajar  membaca. Pendekatan penulisan yang diamalkan adalah penulisan kreatif ( multi sensori ).
Kebaikan: Pengajaran dan pembelajaran literasi lebih bermakna. Penulisan sebegini membantu kanak-kanak mengingat hubung kait bunyi-simbol dengan baik, membaca, mengeja dan menulis perkataan / ayat dengan tepat. 

4. Guru-guru menyemakmerekod dan melapor pencapaian literasi kanak-kanak secara berterusan ( no exams please! )
Kebaikan: evaluasi yang berterusan memudahkan intervensi awal sekira perlu. 

5. Guru-guru melibatkan ibu bapa di dalam aktiviti sokongan literasi di rumah. 
Kebaikan: Sokongan literasi di rumah membantu kanak-kanak membaca lebih awal usia, cepat dan memahami teks bacaannya.
Video ibu membantu / mengajar  anak membaca pada awal usia http://youtu.be/ofrq6EPiXV0
 
BERSAMBUNG
 

No comments: