Wednesday, October 30, 2013

Anak Anda Keliru 'b' - 'd'? (4)


(Sambungan)

Tip 8: 
Thumbs up!

Thumbs up menggunakan tangan kiri mewakili bunyi  /b/.
Thumbs up menggunakan tangan kanan mewakili bunyi  /d/.

Galakkan anak tekap (trace) bentuk huruf 'b' dan 'd' mengikut cara huruf itu ditulis. Sebut bunyi setiap kali selesai menekap.

 Mula dari atas ibu jari untuk menekap huruf 'b'.

 Mula dari hujung jari telunjuk untuk menekap huruf 'd'.
No comments: