Thursday, December 12, 2013

THIS PICTURE SPEAKS A THOUSAND WORDS

Hati saya terkesan melihat gambar ini.

 
           Gambar ihsan daripada Tadika Bintang Aurora, Johor

Mengajar anak kecil membaca bukan sekadar mengajar ' the mechanics of reading'.  
Mengajar anak kecil membaca bukan sekadar mengajarnya menyebut bunyi huruf.
Mengajar anak kecil membaca bukan sekadar mengajarnya menggabung bunyi.
Mengajar anak kecil membaca bukan sekadar mengajarnya menyebut perkataan dengan jelas.
Mengajar anak kecil membaca bukan sekadar mengajarnya membaca lancar.
Mengajar anak kecil membaca bukan sekadar mengajarnya membaca dengan intonasi yang betul.
Mengajar anak kecil membaca HARUSLAH dengan 'compassion', dengan kasih sayang. 

Wahai guru-guru dan ibu bapa yang dihormati,  berilah tangan anda untuk si anak merasa  selamat ketika  dia belajar membaca.
Wahai guru-guru dan ibu bapa yang dihormati,  ribalah si anak ketika mengajarnya membaca.
Wahai guru-guru dan ibu bapa yang dihormati,  belailah kepala si anak ketika mengajarnya membaca.
Wahai guru-guru dan ibu bapa yang dihormati, peluk ciumlah si anak ketika mengajarnya membaca.

Nescaya si anak ini akan menyimpan pengalaman itu untuk dijadikan tradisi mendidik anaknya nanti.

No comments: